Mijn hulp aan uw kind


Ik bied individuele professionele hulp aan leerlingen in
basis- en voortgezet onderwijs bij:

  • dyslexie, dyscalculie, NLD;
  • lezen, spellen, rekenen in het algemeen;
  • leermoeilijkheden bij ADHD, PDD-NOS;
  • vaardigheden om de laatste Citotoets naar verwachting te kunnen maken;
  • studievaardigheden;
  • vreemde talen;
  • faalangst.

Traject individuele begeleiding op maat:

Intakegesprek

U komt voor een intakegesprek van een uur.

U brengt dan zoveel mogelijk gegevens mee als: schriften, rapporten, citogegevens en
eventuele onderzoeksgegevens.

Vervolgens neem ik contacst op met de school van uw kind.

Didactisch onderzoek

In veel gevallen is een door mij uitgevoerd aanvullend didactisch onderzoek
(taal of rekenen) noodzakelijk.

Dit stem ik vooraf met u af.

Een dyslexie- of dyscalculiescreening behoort ook tot de onderzoeksmogelijkheden. Dit screeningsonderzoek kan een voorspelling geven over of er mogelijk sprake kan zijn van stoornissen als dyslexie of dyscalculie

Lees hier meer over didactisch onderzoek.

Adviesgesprek

Met de verzamelde informatie maak ik een op uw kind toegespitst plan van aanpak en
bespreek met u welke hulp er geboden gaat worden.

Leerhulp

De leerhulp vindt in mijn lespraktijk of op school plaats.

Voortgang

Met behulp van een weekmap blijven de betrokkenen op de hoogte van de voortgang.

Na 12 lessen volgt er met u een vervolggesprek.

Heeft u vragen over de begeleiding of interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op, ik hoor graag wat ik voor u en uw kind kan betekenen.