Over Lya

remedial teaching, remedial teacher

Ik ben Lya Beijer: gediplomeerd Remedial Teacher.

Als leerlingen bij mij komen dan hebben ze vaak ervaren dat een aspect van het leren niet lukt. Ze hebben dan meestal hierdoor emotionele schade opgelopen.

Door mijn manier van leerhulp ervaren zij dat je als mens meer bent dan je leerprobleem en dat er ook mogelijkheden zijn om met je leermoeilijkheid om te gaan.

Ze leren ervaren dat ze ook talenten hebben waar ze wel iets mee kunnen. Ze leren relativeren. Ze krijgen weer zelfvertrouwen.

Het leerprobleem waar ze voor kwamen wordt hanteerbaar en de resultaten op school gaan vooruit.

Ik heb in het basis onderwijs gewerkt als onderwijsgevende; in 1990 ben ik verder gaan studeren en sinds 1992 ben ik gediplomeerd Remedial Teacher.

Ik vind het fijn om met mijn leerlingen een band op te bouwen en ervoor te zorgen dat zij het plezierig vinden om op spelenderwijze aan hun ontwikkeling te werken.

Voor de begeleiding gebruik ik een veelheid van hulpmiddelen, zoals de standaardmaterialen / methoden (die soms ook in de orthotheek op scholen aanwezig zijn), speciale computerprogramma's en ook veel spelvormen, waarbij natuurlijk ook mijn eigen creativiteit een belangrijke rol speelt.

Het doel van deze combinatie van invalshoeken en mogelijkheden is om vanuit een doelgerichte aanpak te zorgen voor voldoende afwisseling.

Lees hier een artikel over mij.


Beijerleerhulp is aangesloten bij: